Všeobecné informace

1. Soulad s životním prostředím
MOTIP DUPLI spreje jsou 100% bez těžkých kovů a od roku 1977 neobsahující CFC- Uzávěry jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Všechny výrobky MOTIP DUPLI jsou v souladu s nejnovějšími mezinárodními předpisy pro označování obalů.

2. Likvidace
Pouze zcela prázdná nádobka může být vhozena do odpadu, nebo příslušného kontejneru pro recyklovatelný odpad. Plechovky, které nejsou prázdné musí být zlikvidovány jako "zvláštní odpad". 

3. Doporučení pro optimální použití našich výrobků
Uchovávejte v suchu. Chraňte před přímým slunečním zářením nebo jinými zdroji tepla. Používejte během suchého počasí v oblastech chráněných před větrem. používejte pouze v dobře větrané místnosti. Tam, kde je to možné aplikovat při teplotách mezi +10 ° C a + 27 ° C. Chraňte auto a jeho okolí proti stříkající mlze.

4. Jak správně stříkat
Při lakování malých ploch se doporučuje udělal vystřihnout kousek papíru, který slouží jako ochrana. Vyřízněte otvor o něco větší, než je oblast, která má být lakována. Stříkejte ve vzdálenosti 1 do 2 cm od povrchu. Při použití této metody je stříkací mlha ze spreje více pod kontrolou. 

5. Důležité
Tyto informace aplikační a technologické informace jsou uvedeny na základě našich nejlepších znalostí. Tyto poznámky jsou uvedeny v nezávazné formě a nezbavují vás povinnosti vlastních zkoušek, jestli dodávané výrobky jsou vhodné pro určité aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI. Samozřejmě ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů dle našich Všeobecných prodejních a dodacích podmínek.